Raons per consumir-lo

El motiu més obvi per escollir aquest tipus de pollastre de proximitat, en el sentit d’obtenir beneficis immediats, és la qualitat, la salut i el preu respecte d’altres carns.

Qualitat

El Pollastre Groc Català® se sotmet a rigorosos controls de sanitat durant tot el procés d’engreix, sacrifici i distribució, per tal de garantir en tot moment la seva naturalitat i una excel·lent qualitat.

Raons mediambientals

El pollastre Groc Català es un tipus de producte molt més sostenible, ja que es consumeixen menys recursos naturals i combustible en el transport. A la llarga, amb el slow food es redueix la petjada ecològica. És a dir, es redueixen considerablement les tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera, responsables, en gran manera, del canvi climàtic.

Raons econòmiques

En principi, menys costos en transport i en intermediaris haurien d’assegurar un millor preu de cara el consumidor. Però, a més, apostar i promocionar els productes de proximitat com el Pollastre Groc Català significa també recolzar econòmicament a l’economia més propera i local i, conseqüentment, al territori en el qual cohabiten consumidors i productors.

El perquè del Pollastre Groc Català

L’any 2008 un grup d’escorxadors d’aviram catalans van impulsar la creació d’una marca col·lectiva que acredites la alimentació a base de cereals, l´origen  de la criança i de la producció de la carn del pollastre a escorxadors catalans.

Sota l’empara de l’Associació d’Escorxadors d’Aviram de Catalunya (ASSOCAT)  es va impulsar la certificació del Pollastre Groc Català i la seva diferenciació respecte d’altres pollastres que no tenen una procedència local i que poden trobar-se al mercat detallista d’alimentació.

La acreditació d’aquets requisits sobre la alimentació i la traçabilitat del pollastre groc es fa amb una certificació oficial que requereix del compliment estricte del Reglament Comunitari 543/2008 sobre l’etiquetatge facultatiu del pollastre i d’ auditories periòdiques per part d´una entitat de control o empresa certificadora, actualment PREMIUMLAB. 

Per  tant, el Pollastre Groc Català, es una carn de proximitat, ja que el naixement, engreix i transformació sempre es porta a terme en granges i escorxadors catalans. Caldria afegir que es un producte que nomes es ven a establiments detallistes de Catalunya i del que pot gaudir de forma exclusiva el consumidor català. 

Com a conseqüència d’aquesta proximitat la distància entre la producció i el consum és mínima.

pRESENTACIÓ i cOMERCIALITZACIÓ

Qui som

L’Associació d’Empresaris d’Escorxadors d’Aviram de Catalunya (ASSOCAT) va impulsar, des del mes d’abril de 2009, la marca col·lectiva Pollastre Groc Català®

Aquesta marca identifica un pollastre amb garantia de traçabilitat 100% catalana i l’alimentació amb un mínim de 65% de cereal, amb etiquetatge facultatiu segons la menció del Reglament Comunitari 543/2008.

Tots els pollastres que estan etiquetats amb el distintiu del Pollastre Groc Català® compleixen la normativa del Reglament d’ús de la Marca i del Reglament Comunitari 543/2008 CE.

La presentació del Pollastre Groc Català® és la tradicional catalana, amb una canal parcialment eviscerada (sense intestins, amb vísceres, amb cap i sense potes) i també el trossejat, de venda a les carnisseries i als mercats, amb atenció personalitzada al client, on es prepara el producte artesanalment. També hi ha la presentació totalment eviscerada si el pollastre esta envasat individualment i que es pot comprar en qualsevol establiment alimentari autoritzat.

Certificats

Controls de qualitat

El Pollastre Groc Català® se sotmet a rigorosos controls de sanitat durant tot el procés d’engreix, sacrifici i distribució, per tal de garantir en tot moment la seva naturalitat i una excel·lent qualitat.

Totes les granges d’on prové el Pollastre Groc Català® estan controlades i certificades per l’entitat PREMIUMLAB, empresa certificadora acreditada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Els escorxadors usuaris de la marca col·lectiva Pollastre Groc Català® compten amb l’autorització d’etiquetatge facultatiu concedida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (Servei de Denominacions i Marques  de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries) i segons els requisits establerts en el Reglament CE543/2008.

En tots els escorxadors s’hi realitzen diàriament inspeccions per part d’un veterinari oficial de l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Premsa

Notes de premsa de Pollastre Groc Català
NúmRaó SocialWeb / Contacte
1ALIMENTBARNAwww.alimentbarna.com
2AVESPUGAwww.espuga.com
3AVIBAGESwww.avibages.com
4AVICOSANwww.avicosan.es
5AVIDELwww.vallcompanys.es
6J. BARTOLIwww.bartoli.cat
7CLOSA I FILLSwww.closaifills.com
8GIMAVEwww.gimave.com
9INDABERwww.indaber.com
10MAS AVICOLAwww.masavicola.com
11MATADERO AVES GUIU S.L. 973 35 06 03
12MORE937 57 95 94
13PAGES DE ROFESwww.pagesderofes.cat
14ROJAS ROCA938 49 07 66
15TORRENT I FILLSwww.torrentifills.es
16ALDELÍS_PADESAwww.padesa.es
RELACIÓ D’ESCORXADORS DE POLLASTRE GROC CATALÀ

Escorxadors de Pollastre Groc Català

Receptes

Receptes de Pollastre Groc Català

Ens podeu trobar:

Oficina

Ciutat: BARCELONA

Província: BARCELONA

Codi Postal: 08025

c/ Còrsega 505 Ent. 2

Correu electrònic

Email: assocat.aviram.conills@gmail.com

Contacteu-nos